Var med i Street Moves

Vad tycker du är viktigt när vi designar framtidens gaturum?

Nätverket av gator sträcker sig genom hela Sverige, många gånger hela vägen fram till din dörr. Vi behöver din hjälp att göra alla Sveriges gator hållbara, hälsosamma och levande! Svara på formuläret nedan och var med och tyck till om framtidens gaturum.

PS. Vill din kommun lära sig mer om att driva förändringsprocesser i offentliga rum? Välkommen att höra av dig till hej.thinktank@arkdes.se för mer information!

Välkommen in i experimentet!

Enkätsvaren är anonyma och kommer inte att publiceras. De är offentliga handlingar och kommer att användas för analys. Tack för att du svarar på frågorna.