Umeå

Street Moves på Vasagatan, Umeå. Foto: ArkDes

vasagatan

Vasagatan i Umeå står inför stora förändringar de kommande åren. I ett initialt skede av  gatuförändringsprocessen deltog Umeå kommun i Street Moves för att testa nya sätt att föra dialog kring gatans funktion, och testa olika utformningar av gatan med olika behovsägare och privata aktörer i området.

Vasagatan sträcker sig från Norrlandsoperan till Årstidernas park vi Umeälven. Gatan sträcker sig förbi Vasaplatsen – en knutpunkt för busstrafik – och några av de största stråken i stadskärnan. Vasagatan fungerar som genomfart för leveranser till butikerna i centrala Umeå vilket gör att den trots sitt centrala läge av många Umeborg upplevs som en bakgata. Umeå kommun ville utforska vilka värden man kan tillföra till en bakgata som är starkt påverkad av leveranstrafik.

Många lokala aktörer involverades i processen. Designkonsulten Tyréns tog först fram en stor mängd idéer kring hur gatan kan tillmötesgå de olika behoven som framkommit i dialogmöten och en initial workshop. Processen var öppen och det fanns möjlighet att ge sin syn, bland annat via ett digitalt möte samt via kommunens webbplats.

Efter att ha bearbetat materialet  sammanställdes och integrerades behoven av  sittytor, lek, trafikfunktioner och utsmyckning i den slutgiltiga Street Moves-designen. Västerbottens Läns Hemslöjdsförening var involverade utformningen av två av modulerna, som nu också fungerar som plattformar för Hemslöjdsföreningens projekt 100 kvadratmeter lin, där invånare driver upp och bereder lin.

Lärdomar från de tillfälliga Street Moves-lösningarna vävs in i processen när Vasagatan görs om permanent 2023 och har nu resulterat i ett gestaltningsförslag för hela gatan.

Korsningen Vasagatan/Kungsgatan före och efter Street Moves. Foto före: Isabelle Forsberg, Umeå kommun. Foto efter: ArkDes.
Vid Norrlandsoperan utformades en rondell av stubbar för att sakta ner busstrafiken.
Intill Vasaplan gjordes en ny cykelparkering för att råda bukt på problemet med cyklar som parkeras på otillåtna platser vid busshållsplatserna.
Två moduler, utformade tillsammans med Västerbottens läns hemslöjdsförening, placerades längs Vasagatan för att smalna av och försvåra för biltrafik att ta sig fram. I modulen i korsningen Vasagatan/Storgatan planterades lin i samarbete med hemslöjdsföreningens projekt 100 kvadratmeter lin.
I korsningen Vasagatan/Kungsgatan placerades en modul med sittplatser och grönska.

Städer