Stockholm

Street Moves på Gästrikegatan i Stockholm. Foto: Elsa Soläng

Tjärhovsgatan, hälsingegatan, parmmätargatan

I början av 2020 inleddes arbetet med Street Moves på tre gator i Stockholm; Tjärhovsgatan, Hälsingegatan och Parmmätargatan. Aktörer för elektrifierad mikromobilitet och bildelningstjänster bjöds in, och även Transportstyrelsen och Trafikkontoret vid Stockholms stad var tidigt med i processen.

Som designkonsult för Street Moves i Stockholm tog LundbergDesign fram skisser och idéer utifrån de olika behov och funktioner som diskuterats i processen. Dessa idéer resulterade i anpassningsbara limträmoduler. Modulerna kan göras om och anpassas efter olika funktioner beroende på platsens förutsättningar och människors behov. Så snart modulerna stod på plats började cyklar parkeras och förbipasserande satte sig ner för att ta en paus.

I en uppföljande enkätundersökning var sju av tio respondenter positiva till att placera ut och testa liknande moduler på gator runt om i Stockholm. Modulerna som stod i Stockholm är just nu utlånade till bland annat Uppsala och Borlänge och fungerar, tillsammans med designmetoden, som en viktig utgångspunkt för vidareutvecklingen av Street Moves.

Samtidigt som Street Moves testades på Tjärhovsgatan, Hälsingegatan och Parmmätargatan testades också ett annat Vinnova-finansierat projekt som också arbetar inom missionen för hållbar och hälsosam mobilitet – Stockholm Framtidsgator.

Street Moves på Hälsingegatan i Stockholm. Foto: Elsa Soläng

Städer