Södertälje

Badhusgatan i Södertälje idag. Foto: Daniel McCarthy

Badhusgatan

Badhusgatan är en central gata i Södertälje. Den del av gatan som utforskas i Street Moves är enkelriktad och angränsar till en av stadens mest trafikerade gator, en outnyttjad park och en gratis parkering.

Genom Street Moves ville Södertälje kommun undersöka hur man med hjälp av nya designlösningar kan skapa ett tryggare gaturum med bättre förutsättningar för vistelse, gång- och cykelflöden och minska flödet av biltrafik. Målet var även att hitta nya verktyg för att inkludera medborgare i förändringsarbetet.

I Södertälje har två designteam arbetat tillsammans – Växtvärket och Liljewall. Växtvärket är en ideell förening och ett kollektiv av pedagoger, landskapsarkitekter och designers som genom lekfullt lärande verkar för att skapa bättre uppväxtvillkor för barn i städer. Liljewall är ett arkitektkontor med drygt 270 anställda arkitekter, möbeldesigners, inredningsarkitekter och landskapsarkitekter. Växtvärkets fokus är att testa nya sätt att involvera medborgarna i gatuomvandlingsprocessen. Baserat på de medborgardialoger som Växtvärket har lett har Liljewall tagit fram förslag och tekniska ritningar på hur Badhusgatan kan bli en mer hållbar, hälsosam och levande plats.

Den 30e juni invigdes Street Moves på Badhusgatan med en workshop där Södertäljes invånare fick var med och gestalta installationen och plantera växter.

Välkommen att finna ro, vara kreativ, mötas eller använda platsen på andra sätt så som du vill! 

Badhusgatan före och efter Street Moves. Foto t.v.: Södertälje kommun. Foto t.h.: Daniel McCarthy
Badhusgatan i Södertälje. Foto: Daniel McCarthy.
Tidiga idéskisser av Liljewall arkitekter.
Badhusgatan i Södertälje innan Street Moves. Foto: ArkDes

Städer