Hultsfred

Visionsbild över Oskarsgatan. Illustration: designteamet Studio Era, Studio Doms, Outer Space arkitekter och Suzanne Osten.

Oskarsgatan

I Hultsfred pågår flera omvandlingsprojekt med målet att skapa ett tryggare och mer trivsamt centrum. Oskarsgatan utgör en viktig länk mellan viktiga målpunkter i staden – Stationsområdet och centrumkärnan.

För att stärka kopplingen mellan de två platserna och skapa mer trivsel och trygghet i de centrala delarna av staden ville Hultsfreds kommun inleda en dialog med berörda aktörer och allmänheten kring gatans framtid. Målet är att stärka gatans verksamheter och engagemanget för platsen, göra gaturummet säkrare, tryggare och mer attraktivt att vistas i.

Den 19 maj invigdes äntligen den nya, tillfälliga gatan! Området mellan Torsplan och Stålhagsgatan har nu blivit ett gångfartområde och halva gatan pryds av ett långbord, odlingslådor och kvällsbelysning. Långbordet kan nu fyllas med det innehåll som Hultsfreds invånare och föreningsliv önskar – kanske matfestival, schackturnering eller varför inte picknick?

Designteamet i Hultsfred har bestått av regissören och teaterchefen Suzanne Osten, Outer Space arkitekter, Studio Era och Studio Doms. Processen har haft stark lokal förankring. Bord och stolar har rustats upp av byggeleverna på det individuella programmet på Hultsfreds gymnasium. Odlingskragarna är planterade av barn från lokala förskolor; Ekbacken, Råsebäck, Örtagården, Växthuset, Silverslätten, Silverliljan, Furuängen och Målilla.

Stort tack för engagemanget från alla inblandade!

Oskarsgatan före och efter Street Moves. Foto: Örjan Karlsson
Street Moves på Oskarsgatan i Hultsfred. Foto: Örjan Karlsson
Långbordets bord och stolar är återbrukade möbler från Hultsfreds invånare och Lions loppis. Foto: David Doms
Invigning av Street Moves på Oskarsgatan med teater på borden av Kalmar Byteater och Suzanne Osten. Foto: ArkDes
Oskarsgatan under kvällstid. Foto: Studio Doms
Möblerna rustades upp av elever på Hultsfreds gymnasium. Foto: David Doms
Planteringar av Hultsfreds förskolebarn. Foto: David Doms
Slå dig ner vid långbordet för en picknick! Foto: David Doms

Städer