Helsingborg

Ritning av Krook & Tjäder.

Rektorsgatan

I Street Moves initiala skede testades limträmoduler utformade av LundbergDesign på Södra Storgatan i Helsingborg. I Street Moves nästa skede ville Helsingborg stad undersöka nya möjligheter för Rektorsgatan. Den utvalda platsen är en lugn del av gatan med busshållplats på båda sidor, där cykelväg och parkeringsplatser sträcker sig längs hela gatan.

Målet med Street Moves på Rektorsgatan är att skapa en ny zon där man lätt kan byta mellan kollektivtrafik, cykel, gång och delad elbil. Funktionerna knyts samman genom gatan där Öresundskraft, Elonroad och Move About har samverkat för att skapa världens första elbilspool med laddning utan sladd. Arkitektkontoret Krook & Tjäder, som agerar designkonsult, har gestaltat en plats där mobiliteten kompletteras med hög vegetation. Den nya prototypen lanserades under H22.

Street Moves på Rektorsgatan i Helsingborg har resulterat i Sveriges första elbildspool med laddning utan sladd. Foto: Daniel Byström

Städer