Härnösand

Street Moves på Skeppsbron i Härnösand. Foto: Maria-Thérèse Sommar

Skeppsbron

Härnösand centrum ligger på ön Härnön och nås från fastlandet via två broar. Längs kajen Skeppsbron, som historiskt sett har varit en viktig arbetsplats och mötesplats i staden, finns främst parkeringsplatser och en bred bilväg.

Kommunen genomförde breda dialoger redan innan Street Moves och har testat tillfälliga lek- och sittmöbler på flera av stadens ytor. Genom Street Moves ville kommunen undersöka kraften i temporära prototyper och inkluderande designprocesser för att ge inspiration och vägledning till de längre och större planerings- och gestaltningsprocesser. Den del av Skeppsbron som utforskas är gaturummet mellan Sams uteservering och väntkuren för turbåten Ådalen III.

Målet med projektet är att skapa ett tryggare och säkrare gaturum med plats för möten mellan stadens invånare, samt att skapa bättre tillgänglighet för äldre och barn, minska närvaron och hastigheten för bilar och att skapa bättre förutsättningar för medborgare att delta i utvecklingsprocesser.

Designteamet som har drivit processen i Härnösand är den multidisciplinära designbyrån Office of Possibilities. Processen inleddes med två öppna workshops där över 100 personer från Härnösandsområdet bidrog med tankar om Skeppsbrons framtida gestaltning. Därefter har designteamet samarbetat med lokala producenter och aktörer för att med deras input aktivera stadens tomma ytor och göra dem till positiva och välanvända platser.

Den 14 juni invigdes Street Moves på Skeppsbron i Härnösand! Den breda gatan har nu smalnats av för bilar och lämnat plats åt sittplatser, grönska, cykelparkering och havsnära häng. Kommunens snickeri byggde möblerna av förlist virke som skänktes till kommunen av Höga kusten sjöentreprenad, SCA och markägaren vid Sjöviken. Planen är även att en paviljong ska byggas på platsen inom kort. En bygglovsprocess för bygget av paviljongen pågår.

Välkommen att fylla Skeppsbron med liv!

Skeppsbron före och efter Street Moves. Foto: Martin Edholm
Skeppsbron efter Street Moves. Foto: Martin Edholm
Invigning av Street Moves på Skeppsbron i Härnösand. Foto: Maria-Thérèse Sommar
Under invigningen hjälptes invånare och projektteam åt att få de sista sakerna på plats. Invigningen bjöd även på högtidlig bandklippning, dans av danslinjen på Härnösands folkhögskola, målning på långbordet med konstnären Hans Forsell, glassförsäljning och träningsaktiviteter. Foto: Maria-Thérèse Sommar.
Blomlådorna snickrades ihop på kommunens snickeri. Foto: Martin Edholm.
Blomlådor och sittplatser monteras på plats. Foto: Martin Edholm
Visionsskiss över Street Moves på Skeppsbron i Härnösand. Skiss: Office of Possibilities
Besök Street Moves på Skeppsbron i 360 grader

Städer