Göteborg

Brahegatan i Gamlestaden i Göteborg. Foto: Krook & Tjäder/F Gerlach.

Brahegatan

Brahegatan är en gata med många olika verksamheter; restauranger med persisk, indisk, etiopisk och japansk mat, en hårsalong, ett bageri, en kemtvätt och en daglig verksamhet. Hastighetsbegränsningen på gatan är redan relativt låg och den del av gatan som gränsar mot Artillerigatan består till största del av parkeringsyta, en vändplats och några träd. Trots gatans utformning upplevs hastigheten vara hög, särskilt nattetid. För att skapa mer trygghet, ge mer plats åt möten mellan människor och minska bilens dominans gjordes Brahegatan med hjälp av Street Moves tillfälligt om till gågata. Gatan har stor betydelse för hela området Gamlestaden, som just nu genomgår en stor gestaltningsmässig transformation.

Arkitektkontoret Krook & Tjäder hjälpte Trafikkontoret i Göteborg att vidareutveckla den Street Moves-modul som har stått på Grönsakstorget sedan 2020. På Brahegatan ville kommunen generera fler möjliga gatufunktioner och ge gångtrafikanterna mer plats. Modulserien fanns på gatan under sommaren 2022 och ligger till grund för en mer permanent utformning på längre sikt. Modulerna kommer att testas igen i framtiden. 

Inspelen i Street Moves-processen var många – både verksamheter och boende på gatan har lämnat synpunkter som vävts in i processen. Dessutom skickades förfrankerade vykort ut till områdets

boende för att få in förslag och tankar. Resultatet av dialogen visade att de boende önskar en grönskande gata med ytor för invånare att röra sig, vistas och leka på. Brahegatan fylldes således med trekantsformade moduler i trä och metall i varierande höjd där just grönska, lek och ett tryggare gaturum stod i centrum. Utöver de närmare 30 modulerna placerades även 28 plantskoleträd ut längs gatan.

Brahegatan före och efter Street Moves. Foto: Louise Lendas/Trafikkontoret Göteborg
Brahegatan sommaren 2022. Foto: Krook & Tjäder/F Gerlach.
Street Moves på Grönsakstorget. Foto: LundbergDesign.

Städer