Expertintervju

Foto: Daniel McCarthy

möt experterna på gatuförädling!

Här hittar du intervjuer med experter inom olika områden relaterade till gatuförändring. I intervjuerna delar experterna med sig av tips inom specifika områden som är viktiga att väva in i förändringsprocessen. Lär dig mer om medborgardialog, stadsgrönska, ekosystemtjänster, deltagande design, universell utformning och mycket mer!

Gator har alltid varit en plats i förändring. Tekniska innovationer som trottoaren, gatljus, gångtunnlar och inte minst bilen har gjort att trafik har fått en nästan självklar dominans på gatan, medan lek, häng, försäljning och andra aktiviteter har fått  äga rum på andra platser. Vilka är det som designar gatorna idag och vilka konsekvenser får det? Hur skapas trivsamma, gemensamma rum? Vad kan en avskild gata ha för kvalitéer? Och vad är skillnaden i att tänka i permanent utformning och att testa sig fram?

Läs intervjuerna och lär dig mer!

Expertintervju: Love edenborg och Ulrika palm, skr

Vi träffade Love Edenborg och Ulrika Palm på SKR för att prata om hur man på olika sätt kan utmana planeringsprocesserna för att skapa förändring snabbare.

Expertintervju: Ewa Westermark, gehl

Om NYC Plaza project, hur Gehl arbetat med the designprocessen och stora möjligheter i mindre kommuner.

Expertintervju: Helena hansson, hdk valand

Om lärdomarna från att leda designprocesser i vitt skilda kontexter, frugal design prototypens roll som verktyg i en inkluderande designprocess och designerns roll i processen.