Rendering av LundbergDesign

Gör våra gator hållbara, hälsosamma och levande.

Street Moves är ett innovationsprojekt som omvandlar våra gemensamma gaturum genom design. Tillsammans med kommuner, designteam och medborgare gestaltas innovativa gatulösningar. Samtidigt utvecklas platsspecifika metoder och verktyg hos involverade aktörer, som bidrar till ökad omställningskapacitet och bättre kalibrerade infrastrukturprojekt på längre sikt. Målet är att göra alla Sveriges gator hållbara, hälsosamma och levande till år 2030.

Rendering av LundbergDesign

Hur skulle framtidens gaturum se ut om de inte designades med bilen som utgångspunkt?

Sverige har som ambition att uppfylla målen i Agenda 2030, samt att uppnå netto noll-utsläpp av fossila bränslen 2045. I det arbetet ska offentliga aktörer agera förebildligt. Vi behöver nya verktyg för att testa vad som fungerar, och det behöver gå fort. I Street Moves används platsspecifika, inkluderande och utforskande designprocesser för att testa nya sätt att möta dessa utmaningar och designa gaturum som inte designas med bilen som utgångspunkt.

Street Moves leds av ArkDes, Statens centrum för arkitektur och design, och finansieras av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, som en del av Vinnovas mission att göra alla Sveriges gator hållbara, hälsosamma och levande till 2030.  

NY rapport om street moves

I Street Moves andra steg, som pågick 2022-2023, utforskades nya gatulösningar i Göteborg, Helsingborg, Umeå, Härnösand, Hultsfred och Södertälje. Läs rapporten för att ta del av resultat och lärdomar från projektet.

Städer